Kenneth Ishii / Commercial

McDonalds – Dir Nådde Hanson

McDonalds - FIFA World Cup 2014 Germany - Dir Nådde Hanson - DDB